|     НАЧАЛО     |     НОВИНИ     |     КИНО     |     КНИГИ     |     СТУДИО     |     КОНТАКТИ     |
   НОВИНИ   
[ 18.05.2017 ]
Проект "Развитие на управленски капацитет в "Про Филмс" ООД

Проект BG16RFOP002-2.002-0201

"Развитие на управленски капацитет в "Про Филмс" ООД

 

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

За участие в процедура за избор на изпълнител с предмет:

Доставка и въвеждане в експлоатация на ДНА и ДMА за управление на бизнес процесите по обособени позиции:

Обособена позиция 1: Специализиран софтуер за аудио-визуална пост продукция (1 бр.)

Обособена позиция 2: Специализиран софтуер за управление на производство и обработка на дигитални филмови копия и декриптиране на ключове за тях (1 бр.)

Обособена позиция 3: Компютърна работна станция за управление на постпродукция и дублаж (5 бр.)

Обособена позиция 4: Компютърна конфигурация за управление постпродукция и дублаж (1 бр.),

При изпълнение на проект BG16RFOP002-2.002-0201 "Развитие на управленски капацитет в "Про Филмс" ООД, осъществяван по процедурата " Развитие на управленски капацитет в МСП" с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз.

 

Комплект документи за кандидатстване: линк към документите или архивен файл

 

Краен срок за подаване на оферти: 26.05.2017

Офертите се подават чрез ИСУН 2020 www.eumis2020.government.bg

 

[ 27.07.2021 ]   Проект BG16RFOP002-2.101-1551
ОП "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 Проект BG16RFOP002-2.101-1551 Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати ...
[ 29.01.2021 ]   Проект BG16RFOP002-2.095-1183
ОП "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 Проект BG16RFOP002-2.095-1183 Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати ...
[ 18.12.2020 ]   Проект BG16RFOP002-2.083-0568
ОП "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 Проект: BG16RFOP002-2.083-0568 Ваучерна схема за предоставяне на услуги за информационни ...
1   .   2   .   3   .   4   .   5   .   6   .   7   .   8   .   9   .   10

Новини    ¦    Кино    ¦    Книги    ¦    Списания    ¦    Сцена    ¦    Студио    ¦    Контакти    ¦    Webmaster    ¦    PRO FILMS във Facebook    ¦    PRO BOOKS във Facebook
PRO FILMS - Всички права запазени © PRO FILMS 2005-2018 - 2021

Cinefish Синебум